Oświata pozaszkolna w dwudziestoleciu międzywojennym

3.Oświata pozaszkolna.

 

Kontynuacją działalności oświatowej prowadzonej przez szkolnictwo była tzw. oświata pozaszkolna. Celem tej akcji było rozszerzenie i pogłębienie ogólnej kultury umysłowej, szczególnie warstw niższych, poza ramami szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego wszelkich typów.

W zakresie oświaty pozaszkolnej głównymi formami pracy były: wykłady oświatowe, kursy wieczorowe dla młodzieży i dorosłych oraz biblioteki oświatowe. W Osiu przykładowo bardzo często odbywały się kursy kroju, szycia i robótek ręcznych. W roku 1932 odbył się kilkutygodniowy kurs księgowości handlowej. Władze Powiatowe organizowały również szkolenia w zakresie różnych specjalności. Dbając o podniesienie kultury rolnej sporo uwagi poświęcano oświacie rolniczej. Razem z Pomorską Izbą Rolniczą organizowano zwykle jednodniowe kursy z zakresu hodowli bądź uprawy.[1]

W Osiu znajdowała się stała Biblioteka Oświaty Pozaszkolnej, którą prowadził kierownik szkoły Stanisław Januszewski. Obsługiwała ona uczniów Szkoły Dokształcającej z Osia i liczyła 50 książek.

Omawiając działalność oświaty pozaszkolnej nie sposób ominąć Towarzystwa Czytelni Ludowych, które jako jedno z nielicznych w powiecie świeckim oprócz Nowego i Świecia miało dość zasobną bibliotekę. Z czasem jednak brak katalogów w bibliotece uniemożliwił wypożyczanie książek, które w roku 1937 w liczbie 111 znajdowały się w posiadaniu Towarzystwa Śpiewu „Halka”, przez co biblioteka była nieczynna. Towarzystwo Czytelni Ludowych miało swoje biblioteki również w Brzezinach, gdzie liczyła 36 książek. Zainteresowanie w tej miejscowości tą formą oświaty było jednak nikłe. W Miedznie i Wierzchach biblioteki obejmowały po 40 książek. Znaczny zasób książek miała biblioteka w Łążku licząca 140 sztuk. We wszystkich tych miejscowościach biblioteki te prowadzili miejscowi kierownicy szkół. Ilość członków TCL w roku 1930 w Łążku wynosiła 21 osób, w Osiu aż 130.[2]

 

 

 

[1] Głos Świecki 11 V 1929, nr 92, 18 VI 1932, nr 108.

[2] APB, SPŚ, sygn 143 – Wykaz Bibliotek Publicznych 1937.

Dodaj komentarz